Ring and Old Parish, Co. Waterford
Siopa

Nótaí na Gaeltachta - 01.02.2016

Tionól Niocláis Tóibín 2016

Is ar an Déardaoin, 11ú Feabhra a thosnóidh Tionól Niocláis Tóibín sa Rinn. Beidh tús curtha leis na himeachtaí le 'Oíche na nÓg', oíche dhrámaíochta agus cheoil i Halla Pobail na Rinne. Beidh Oscailt Oifigiúil an Tionóil ar siúl oíche Aoine 12ú Feabhra i dTigh Uí Mhaonaigh ag 9.30 i.n. Beidh ceoltóirí agus amhránaithe agus rinceoirí den scoth ar fáil maidin Sathairn i Meánscoil San Nioclás chun ceardlanna a dhéanamh ar an bhfeadóg mhór, an bosca ceoil, na píb uilleann, an consairtín, veidhlín, déantús giolcaigh, feadóg stáin, rince sean-nóis agus amhránaíocht. Mar chuid de Thionól na nDéise, beidh cur i láthair ar 'Bailitheóirí Béaloidis sa Rinn' i gColáiste na Rinne ag an Dr Ríognach Uí Ógáin ag tosnú ag 3.00 i.n.. Beidh deis ag daoine tuilleadh ceoil a dh'aireachtaint sna tábhairní go dtí am tae.

Buaicphointe an deireadh seachtaine i gcónaí ná an ceolchoirm a bheidh ar siúl arís i mbliana i Halla Pobail na Rinne ag tosnú ag 7.30 i.n. Tá slua an-mhór d'amhránaithe agus de cheoltóirí bailithe le chéile don cheolchoirm agus oíche iontach ar fad geallta. Is i dTigh Mhuirithe a bheidh club na féile ar an Satharn. Craolfar an tAifreann beo ar RnaG ó Shéipéal San Nioclás maidin Domhnaigh ag 11.30 r.n. agus beidh deis ag daoine cuairt a thabhairt ar uaigh Niocláis ina dhiaidh. Críochnóidh an deireadh seachtaine i dTigh an Cheoil le seoladh dlúthdhiosca ceol is amhráin den scoth. Tá coiste na féile buíoch don tacaíocht ón Oifig Ealaíon, Comhairle Contae agus Cathrach Phort Láirge agus Ealaín na Gaeltachta. Tuilleadh eolais: Mac Dara Mac Donncha 086-8565569 nó Darren Ó Droma 087-6007827

Irish music and song will be celebrated at Tionól Niocláis Tóibín which will take place in an Rinn beginning on Thursday 11th February with a drama and concert by the young people of the area. The official opening takes place in Tigh an Uí Mhaonaigh at 9pm. Saturday morning will see some of the best musicians and singers taking part in workshops in Meánscoil San Nioclás offering participants the chance to learn from the best of musicians and singers, with the workshops extended to 3 sessions again this year. Master Class – Uilleann Pipes with Mick O' Brien

Saturday night will see the crowds gather in Halla Pobail na Rinne for the Tionól concert with over 40 participants already booked, commencing at 7.30pm. Sunday morning will see Aifreann an Tionóil broadcast on Raidió na Gaeltachta at 11.30am, a visit to the grave of Nioclás Tóibín and further music and song in Tigh an Cheoil with a cd launch and further music and song. For further information on any of the events, contact Mac Dara Mac Donncha 086-8565569 or Darren Ó Droma 087-6007827

Ranganna Gaeilge.

Beidh ranganna Gaeilge ag tosú i nGaeltacht na nDéise i Mí Feabhra. Beidh na ranganna ar siúl i Meánscoil San Nioclás, Oíche Céadaoin idir 7:00i.n. agus 8:30i.n. Beidh na ranganna ag tosú Dé Céadaoin 17ú Feabhra agus beidh siad ar siúl ar feadh ocht seachtainí. Sé €30 an costas a bheas ar na ranganna. Beidh ranganna curtha ar fáil sa Rinn ar trí leibhéil, Bunrang 1, Meánrang agus Ardrang agus tá sé i gceist againn Bunrang 2 a chur ar fáil sa Sean Phobal. Más mian leat clárú i gcomhair na ranganna, déan teagmháil linn ag 058 46664 nó cuir r-phoist go dtí This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nó is féidir teacht chuig Meánscoil San Nioclás ag 6:30i.n. ar Céadaoin an 17ú Feabhra agus clárú roimh an céad rang.

Irish classes will start in Gaeltacht na nDéise in February. These classes will be held in Meánscoil San Nioclás on Wednesday nights from 7:00pm to 8:30pm. Classes will start on Wednesday 17th of February and will continue for eight weeks. The cost for the eight weeks of classes is €30. Classes will be held in An Rinn at three levels, Beginner, Intermediate and Advanced and a beginner class will also be held in an Sean Phobal. If you would like to register for these classes, please contact us on 058 46664 or send us an Email at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., or you can come along to Meánscoil San Nioclás at 6:30pm on Wednesday the 17th February to register before the first class.

Gradam Gnó na nDéise

Tá Gradam Gnó na nDéise ar ais! Tar éis bhearna chúpla bliain, tá áthas ar Comhlucht Forbartha na nDéise agus Chomhairle Cathrach & Contae Phort Láirge a fhógairt go bhfuil an scéim Gradam Gnó na nDéise ath-bhunaithe don mbliain 2016. Tugann an scéim seo aitheantas dóibh siúd a dhéanann iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn mar chuid dá ngnó. Is féidir an Ghaeilge a úsáid in go leor slite sa ghnó. Is féidir í a úsáid ar chomharthaí, ar pháipéarachas, ar bhróisiúir, ar bhiachlár agus trí sheirbhís i nGaeilge a chur ar fáil.

Scéim níos leithne atá i nGradam Gnó na nDéise 2016, sa mhéid is go bhfuil cathair agus contae iomlán Phort Láirge san áireamh anois agus tacaíocht á fháil ó Ghlór na nGael, an t-eagraíocht náisiúnta a oibríonn ar son fhorbairt na Gaeilge i gcúrsaí Pobail, Gnó Teaghlaigh.

Bronnfar duaiseanna de luach na mílte euro ar bhuaiteoirí i gceithre chatagóir éagsúla mí Bealtaine na bliana seo. Táimid go mór faoi chomaoin ár n-urraitheoirí ar fad, atá ag tacú linn sa tionscadal seo le hurraíocht de luach €2,000 in iomlán.

I gcomhair Tuilleadh eolais, is féidir teacht i dteagmháil liom ag This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nó cuir glaoch ar 058 46664.

Gradam Gnó na nDéise is back! After a couple of years' hiatus, Comhlucht Forbartha na nDéise and Waterford City & County Council are delighted to announce that the Irish in Business Awards scheme (Gradam Gnó na nDéise) is back for 2016. This scheme recognises those who take steps to develop the Irish language as part of their business. Irish can be used in signage, stationary, brochures, menus and through the provision of services in Irish. You don't need to have Irish to use Irish as part of your business!

Gradam Gnó na nDéise 2016 has been expanded to include businesses in Waterford city and county, and Glór na nGael, one of six national lead Irish language organisations, with responsibility for the promotion of Irish in the Family, in Business and Enterprise and in Community Development, has also come on board to support the scheme.

Prizes worth thousands of euro in total will be presented to winners in four different categories in May 2016. We are indebted to all our sponsors who have kindly come on board to support this initiative with sponsorship worth €2,000 in total.

For further information, contact me at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or call on 058 46664.

Aisteoirí an tSean Phobail

Tógfaidh na hAisteoirí chun stáitse go gairid arís lena ndara léiriúchán Béarla i mbliana, "The Lonesome West", le Martin McDonagh. Seo an chéad uair don ghrúpa dráma de chuid an scríbhneora cháiliúil seo a léiriú. Bígí linn i Halla Colmán ar an 19, 20, 21 agus 27, 28 Feabhra @8.15in gach oíche. Chun áit a chur in áirithe glao: (058) 46483.

The Aisteoirí will shortly take to the stage again with the second of this year's English language productions, "The Lonesome West", a black comedy by Martin McDonagh. This is the group's first production of a work by this world renowned playwright. Performances: 19, 20, 21 and 27, 28 February beginning at 8.15pm each night. For bookings call: (058) 46483.

Lá Caife

Míle bhuíochas do gach éinne a thug cabhair agus tacaíocht dúinn Dé hAoine seo caite. Bhí lá íontach againn. Beidh an fáltais ag dul i dtreo beirt chuiditheoir óga ón bparóiste a bheas ag taisteal ar Oilithreacht Phort Láirge agus an Leasa Mhóir go Lourdes i Mí an Mheithimh, 2016.

Coffee Day: We are very grateful to everyone for their help and support last Friday. It was a great day. The monies raised will go towards sending two youth helpers from the Parish on the Waterford & Lismore Diocesan Pilgrimage to Lourdes in June, 2016.

Coiste Lourdes - An Rinn & An Sean Phobal

Má tá duine tinn sa pharóiste ar d'aithine ar mhaith leo dul ar Oilithreacht Phort Láirge agus an Leasa Mhóir go Lourdes i Mí an Mheithimh, tar i dteagmháil le hAthair Ó Ceallaigh, Siobhán De Faoite 058 46191 nó Seosaimhthín Uí Mhuiríosa 058 46262.

If you know of any sick person in our Parish who would like to travel with the Waterford & Lismore Diocesan Pilgrimage to Lourdes in June, 2016, please give your name to one of the following - Fr. Conor Kelly, P.P., Siobhán De Faoite 058 46191 or Seosaimhthín Uí Mhuiríosa 058 46262.

Comóradh 1916

Tá clár imeachtaí leagtha amach anseo i nGaeltacht na nDéise le haghaigh comóradh 1916. Tháinig Cumann Staire agus Oidhreachta Gaeltacht na nDéise agus an Comhlucht Forbartha le chéile, le cabhair ó daoine deonacha eile chun Meitheal Oibre a bhunú sa cheantar chun imeachtaí don comóradh a eagrú.

Paráid ar Lá le Phádraig. Beidh buíon ag glacadh páirt sa paráid i nDún Garbháin Lá le Phádraig, iad feistithe mar Óglaigh ó aimsir an Éirí Amach.

Tá comórtas litríochta ar siúl i láthair na huaire do dhaoine óga. Tá an comórtas oscailte do na scoileanna áitiúla anseo i nGaeltacht na nDéise agus do Ghaelscoileanna ar fud Port Láirge. Tá fáilte roimh daltaí scoile aiste nó píosa filíochta a chumadh ar téama 1916 agus beidh duais bronnta ar na scoileanna atá páirteach agus ar na ndaltaí is fearr.

Beidh leac nua i gcuimhne beirt fir ón cheantar seo a throid san Éirí Amach i mBaile Átha Cliath nochtaithe thíos i gCeann Heilbhic, in aice le Leac na bhFíníní Dé Domhnach an 17ú Aibreáin 2016

Beidh aifreann ar siúl sa Sean Phobal níos déanaí i mbliana mar chuid den clár agus beidh ceolchoirm anseo sna Déise níos déanaí sa bhliain chomh maith. Beidh na sonraí fógartha ar ball.

A Program of events has been set out for the 1916 commemoration here in the Waterford Gaeltacht. Cumann Staire agus Oidhreachta Gaeltacht na nDéise and Comhlucht Forbartha na nDéise, together with some other interested parties have set up a Meitheal Oibre to organise events for the commemoration.

St Patricks day Parade: A troop from the Waterford Gaeltacht, dressed as volunteers from the time of the Rising will take part in the parade in Dungarvan on St Patricks Day.

Schools Literature Competition, the competition is open to local schools in the Waterford and a number of Gaelscoils in Waterford are also taking part. Pupils from the schools will be able to write an essay or poetry on the theme of 1916 and prizes will be presented to participating schools and the best entrants.

A new plaque in memory of two local men who fought in the rising in Dublin will be unveiled beside Leac na bhFíníní in Heilbhic Head on Sunday 17th April.

A mass will be celebrated in An Sean Phobal later this year as part of the program of events and a concert will be held in the area later on in the year as will. Details will be announced in the coming weeks.

Steip na nDéise

Beidh ranganna rince ar an Sean Nós ar ais i nGaeltacht na nDéise Dé hAoine an 12ú Feabhra. Beidh rang do dhaoine fásta ar siúl i Halla Pobail na Rinne ag 11.20. Is é an aidhm atá ag an scéim seo ná ceardlann rince ar an sean-nós a chur ar fáil do dhaoine óga sa cheantar thar tréimhse sé mhí. Is é an rinceoir sean nós, Seosamh Ó Neachtain as An Spidéal i gConamara an té atá ag múineadh na ranganna. Táimid fíor buíoch don Chomhairle Ealaín as an deontas atá curtha ar fáil acu chun scéim rinceoir cónaitheach a chur ar bun.

Classes in Sean Nós dancing will begin again on Friday 29th January. A class for adults will take place in Halla Phobail na Rinne at 5:30pm. The purpose of the scheme is to provide workshops in Sean Nós dancing through Irish to children in the area over a period of six months. Sean Nós dancer Seosamh Ó Neachtain from An Spidéal in Co. Galway is the teacher for the classes. We are very grateful to from the Arts Council for the support they have provided for the dancer in residence scheme.

Cumann Staire & Oidhreachta Gaeltacht na nDéise

Beidh taispeántas ar siúl ag Cumann Staire agus Oidhreachta Gaeltacht na nDéise i bpáirt le hIarsmalann Chontae Phort Láirge faoi éirí amach 1916. Beidh an taispeántas ar siúl Dé Satharn 6ú Feabhra i Halla Colmáin sa Sean Phobal idir 7i.n. go 9i.n. agus Dé Domhnach 7ú Feabhra idir 10.30r.n. go 1i.n. Beidh aoichainteoir ann ón Iarsmalann chun caint a thabhairt ar ról na nDéise san éirí amach. Tuilleadh eolais: Martin Coffey 087 266402. Má tá aon rud ag éinne gur mian leo a bheith istigh sa taispeántas, inis dúinn é le bhur dtoil.

In conjunction with Waterford County Museum, Cumann Staire & Oidhreachte Gaeltacht na nDéise will hold an exhibition on 1916 showcasing information and memorabilia of the time and the history of Waterford on Saturday 6th of February in Halla Colmáin, An Sean Phobal from 7pm to 9pm and on Sunday 7th of February from 10.30 to 1pm. A speaker from Waterford County Museum will be in attendance on Saturday night to give a talk on the Waterford connection with the 1916 Rising. For further information, please contact Martin Coffey on 087 266402, if anyone has any memorabilia that they would like to display, please let us know.

Bailiúcháin do Dhaoine gan Dídean

Tá bailiúcháin do dhaoine gan dídean i bPort Láirge ar siúl sa Rinn i láthair na huaire. Iarrtar ar an bpobal tacaíocht a thabhairt don bhailiúcháin tríd ábhar a dheonú. Is é an ábhar atá uathu ná 1) Bia: ábhar nár gá cócaireacht a dhéanamh orthu, barra bricfeasta, mála criospaí, brioscaí, seacláid agus ábhar tirim eile, málaí tae nó pota caifé, Pot Noodles srl agus fleasc. 2) Éadaí: Stocaí, Brístí, hataí, lámhainní, scairf, geansaí srl. Is féidir an t-ábhar a thabhairt isteach go dtí Halla Pobail na Rinne, beidh bosca ag an Iarscoil, gach tráthnóna, Luan go hAoine. Más maith leat tuilleadh eolais, is féidir teagmháil a dhéanamh le Orla ag 087 6346022.

A collection for homeless people in Waterford is underway in An Rinn at present. You can support the collection by donating 1) Food: things that don't need to be cooked, such as breakfast bars, crisps, biscuits, chocolate and other dry goods, tea bags and pots of coffee etc. 2) Clothes: Socks, pants, hats, gloves, scarves, jumpers etc. The materials can be brought to Ionad Pobail na Rinne, there will be a box at the Iarscoil each evening, Monday to Friday. For further information, call Orla on 087 6346022.

Spraoi

Beidh Spraoi ag teacht le chéile gach Aoine sa Halla ó 10 r.n. - 12 i.n. Carn spraoi agus spórt do thuismitheoirí agus páistí a bhíonn ann. Fáilte roimh cách! Is féidir teagmháil a dhéanamh leo ag 087 7479428.

Spraoi, Parent and Toddler group will meet every Friday in the Halla from 10am -12pm. Plenty of fun activities for all! Tel 087 7479428.

Glór Teaghlaigh Dhún Garbhán

Beidh grúpa dátheangach do thuismitheoirí agus leanaí ar siúl ag Ghlór na nGael gach Céadaoin san Ionad Pobail & Óige i nDún Garbhán ó 10.30 r.n. go dtí 12 i.n.. Deis do theaghlaigh Gaeilge teacht lena chéile agus naisc a chothú agus a láidriú. Deis do theaghlaigh nach bhfuil Gaeilge in úsáid acu faoi láthair í a fhoghlaim is a úsáid i slí nádúrtha i suíomh compordach agus tacúil. Tuilleadh eolais ar fáil ó Cabríní de Barra 058 24642 / 083 4455914. Fáilte roimh chách.

A bilingual parent ant toddler group will meet each Wednesday in the Glór na nGael Community and Youth centre in Dungarvan from 10:30am to 12pm. This is an opportunity for families with Irish to get together and develop their connections with each other. It is also an opportunity for families without Irish to learn and use Irish in a comfortable and natural setting. Further information available from Cabríní de Barra 058 24642 / 083 4455914. Bígí Linn!

Reilig an tSléibhe.

Tá an Coiste Fáilte i nGaeltacht na nDéise i mbun taighde ar stair Reilig an tSléibhe, reilig a théann siar chuig aimsir an Gorta Mór. Má tá eolas ar bith agat faoi stair na háite sin, beidh an Coiste Fáilte buíoch as teagmháil a dhéanamh leo agus an t-eolas sin a roinnt. Is féidir teagmháil a dhéanamh leo ag 058 46664 nó ag This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

An Coiste Fáilte in Gaeltacht na nDéise are researching the history of Reilig an tSléibhe, a graveyard that goes back to the time of the Famine. If you have any information about the history of this site, An Coiste Fáilte would be grateful if you contacted them to share this information. You can contact them at 058 46664 or at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Seirbhís Dochtúra

Bíonn an Dr Gráinne Ní Fhoghlú ag feidhmiú ó Ionad Pobail na Rinne gach Máirt agus Déardaoin ó 9r.n. – 11r.n. ar maidin.

Dr Gráinne Ní Fhoghlú is available in the Health Centre in Ionad Pobail na Rinne on Tuesday and Thursday mornings from 9am – 11am.

Cumann Naomh Uinseann de Pól / SVP

Má theastaíonn ó éinne teagmháil a dhéanamh le Cumann Naomh Uinseann de Pól sa cheantar, is féidir teacht orthu ag (058) 46125 nó 085-1422902.

The contact numbers for the An Rinn / An tSean Phobail branch of St Vincent de Paul are (058) 46125 or 085-1422902.

Meáin shóisialta / teagmháil / contact

Is féidir an nuacht is déanaí agus eolas faoi imeachtaí a bheidh ar siúl sa Rinn agus sa Seanphobal a fháil ar an leathanach Facebook atá ag an gComhlucht Forbartha – www.facebook.com/comhlucht.forbartha agus táimid ar fáil ar twitter anois chomh maith – @cfdeise. If anybody has events / news to be included in Nótaí na Gaeltachta, send them to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or 058-46664.

Nuacht /

News

An nuacht is déanaí ó Ghaeltacht na nDéise le fáil anseo.

The latest news and upcoming events from Gaeltacht area.

Maidir Linn

About

Tá mar sprioc ag an gComhlucht Forbartha buanú agus neartú na Gaeilge i nGaeltacht na nDéise maraon le seirbhísí den scoth a bheith ar fáil.

The aim of the Comhlucht is to promote the Irish language and to improve community facilities.

Cuairteoirí

Visitor Information

Is fiú go mór turas a thabhairt ar Ghaeltacht na nDéise. Cuirfear fáilte mhór romhat go dtí ceann de na háiteanna is áille in Éirinn.

All the information your require for your visit to the Waterford Gaeltacht.

Suíomh

Location

Tá Gaeltacht na nDéise suite in oir-dheisceart na tíre, cúig mhíle ó Dhún Garbhán.

The Waterford Gaeltacht is situated 5 miles from the town of Dungarvan in the south east of Ireland.

Comhlucht Forbartha na nDéise
Ionad Pobail na Rinne, An Rinn, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

Phone: 058 46664
Email: cfdeise@gmail.com