Ring and Old Parish, Co. Waterford
Siopa

Nótaí na Gaeltachta 21.03.2016

Ceiliúradh na Cásca i nDánlann Joan Clancy
Beidh Ceiliúradh na Cásca ar siúl i nDánlann Joan Clancy, 25 -31 Márta. Tá an Dánlann suite i Maoil a' Choirne, An Rinn in aice le Dún Garbhán i nGaeltacht na nDéise. Beidh saothar nua ag Katarzyna Gajewska, Rayleen Clancy, Damaris Lysaght, Aidan Butler, Blawnin Clancy, Andrea Jameson, Ciara Gormley agus eile ar thaispeáint ann gach lá, an deireadh seachtaine san áireamh, 11r.n. – 5.30i.n. Beidh fáiltiú fíona ar siúl ag 7.30i.n. Dé Céadaoin 30 Márta agus tá fáilte is fiche roimh cách. Tuilleadh eolais: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 086 813 4597; (058) 46205 www.joanclancygallery.com

The Easter Group Celebration opening March 25 -31 in Joan Clancy Gallery in Maoil a' Choirne, An Rinn near Dungarvan in the Waterford Gaeltacht will feature exciting new works by Katarzyna Gajewska, Rayleen Clancy, Damaris Lysaght, Aidan Butler, Blawnin Clancy, Andrea Jameson, Ciara Gormley and others. Daily including the weekend 11am – 5.30pm. The wine reception is scheduled for 7.30pm Wednesday 30 March and all are welcome. Further Information: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 086 813 4597; (058) 46205 www.joanclancygallery.com

An Ghaeltacht CLG - Treallamh dara láimhe.
Tá An Ghaeltacht ag lorg treallamh CLG dara láimhe atá agat sa mbaile! Camáin, clogaid, buataisí, láimhíní &rl. Is féidir linn an treallamh seo a úsáid sna scoileanna agus bheadh sé thar a bheith úsáideach. Labhair le coach do pháiste má tá aon rud agat. Is féidir treallamh a fhágaint leis na coaches ag Halla Pobail Na Rinne aon oíche Aoine.

An Ghaeltacht CLG are looking for any used GAA equipment you have at home! Hurleys, helmets, boots, gloves etc. We could restore and use this equipment in the schools and it could prove very useful. Please speak with your child's coach if you have anything. Equipment can be left with the coaches at the Friday night sessions in Halla Pobaile Na Rinne.

Cuibhrinn sa Sean Phobal
Tá Coiste Cuibhrinn na nDéise ag lorg treallamh gharraíodóireachta dara láimhe. Má tá aon treallamh agat nach bhfuil uait a thuilleadh, tabhair go dtí na cuibhrinn sa Sean Phobal é. Potaí, tráidire síolta agus síolta go háirithe. Tuilleadh eolais: 087 0569907.

The Allotments Committee in An Sean Phobal are seeking donations of any unwanted gardening equipment. Including pots of any size/seed-trays/seed's etc. To be brought to the allotments. Further information: 087 0569907.

Coiste Lourdes - An Rinn agus An Sean Phobal
Beidh Tráth na gCeist ar siúl Dé hAoine, 1ú Aibreán, 2016 san Marine Bar, Pulla, An Rinn ag 9.00 i.n. €40 an bord, daltaí €20. Beidh crannchur ar an oíche chomh maith. Rachaidh an t-airgead a bheidh bailithe i dtreo duine atá tinn ón bparóiste a chur ar oilithreacht Dheoise Phort Láirge is an Leasa Mhóir go Lourdes i Meitheamh 2016. Muna féidir leat a bheith i láthair ach gur mhaith leat síntiús a thabhairt, is féidir dul i dteagmháil leis na daoine seo: Siobhan De Faoite, Máiréad Uí Mhuirighthe, Paula Úi Úallacháin, Seosaimhthín Uí Mhuiríosa, Tony Tobin, An tAth. Ó Ceallaigh. Má tá duine tinn sa pharóiste ar d'aithine ar mhaith leo dul ar Oilithreacht Phort Láirge agus an Leasa Mhóir go Lourdes i Mí an Mheithimh, tar i dteagmháil linn.

A Table Quiz will take place in the Marine Bar, Pulla, An Rinn on Friday, 1st April, 2016 at 9.00 p.m. sharp. €40 per table, students €20 per table. A raffle will also take place on the night. The money collected will go towards sending a sick person(s) from the Parish on the Waterford & Lismore Diocesan Pilgrimage to Lourdes in June, 2016. If you are unable to attend, but wish, you can make a donation of any of the following committee members: Siohán De Faoite, Máiread Uí Mhuirighthe, Paula Uí Úllacháin, Seosaimhthín Uí Mhuiríosa, Tony Tobin, An tAth. Ó Ceallaigh. Your support will be greatly appreciated. If you know of any sick person in our Parish who would like to travel with the Waterford & Lismore Diocesan Pilgrimage to Lourdes in June, 2016, please contact us.

Comóradh 1916
Tá clár imeachtaí leagtha amach anseo i nGaeltacht na nDéise le haghaigh comóradh 1916. Tháinig Cumann Staire agus Oidhreachta Gaeltacht na nDéise agus an Comhlucht Forbartha le chéile, le cabhair ó daoine deonacha eile chun Meitheal Oibre a bhunú sa cheantar chun imeachtaí don comóradh a eagrú. Tá comórtas litríochta ar siúl i láthair na huaire do dhaoine óga. Tá an comórtas oscailte do na scoileanna áitiúla anseo i nGaeltacht na nDéise agus do Ghaelscoileanna ar fud Port Láirge. Tá fáilte roimh daltaí scoile aiste nó píosa filíochta a chumadh ar téama 1916 agus beidh duais bronnta ar na scoileanna atá páirteach agus ar na ndaltaí is fearr. Beidh leac nua i gcuimhne beirt fir ón cheantar seo a throid san Éirí Amach i mBaile Átha Cliath nochtaithe thíos i gCeann Heilbhic, in aice le Leac na bhFíníní Dé Domhnaigh an 17ú Aibreáin 2016. Beidh aifreann ar siúl sa Sean Phobal níos déanaí i mbliana mar chuid den clár agus beidh ceolchoirm anseo sna Déise níos déanaí sa bhliain chomh maith. Beidh na sonraí fógartha ar ball.

A Program of events has been set out for the 1916 commemoration here in the Waterford Gaeltacht. Cumann Staire agus Oidhreachta Gaeltacht na nDéise and Comhlucht Forbartha na nDéise, together with some other interested parties have set up a Meitheal Oibre to organise events for the commemoration. Schools Literature Competition, the competition is open to local schools in the Waterford and a number of Gaelscoils in Waterford are also taking part. Pupils from the schools will be able to write an essay or poetry on the theme of 1916 and prizes will be presented to participating schools and the best entrants. A new plaque in memory of two local men who fought in the rising in Dublin will be unveiled beside Leac na bhFíníní in Heilbhic Head on Sunday 17th April. A mass will be celebrated in An Sean Phobal later this year as part of the program of events and a concert will be held in the area later on in the year as will. Details will be announced in the coming weeks.

Cumann Staire agus Oidhreachta Ghaeltacht na nDéise
Beidh cruinniú mar gheall ar an Leac Comórtha i gCeann Heilbhic i Halla Pobail na Rinne, Déardaoin 31 Márta ag 8pm.

A meeting in relation to the commemorative plaque in Heilbhic will be held in Halla Pobail na Rinne at 8pm on Thursday 31st March.

Comhghairdeas
Ba mhaith leis an gComhlucht Forbartha comhghairdeas a dhéanamh le Cumann Staire agus Oidhreachta Ghaeltacht na nDéise tar éis dóibh duais a thabhairt leo i bParáid Lá Fhéile Pádraig i nDún Garbhán an seachtain seo chaite. Maith sibh.

Comóradh i Má Nuad.
Beidh comóradh ar siúl i Má Nuad, Dé Luain 28ú Márta ag 12i.n. i gcuimhne ar beirt fir ón gceantar seo a throid san éirí amach. Beidh fáilte roimh cach.

A commemoration will be held in Maynooth in memory of two men from the parish who fought in the Rising next Monday, 28th March at 12pm. All are welcome to attend.

Bailiúcháin do Dhaoine gan Dídean
Tá bailiúcháin do dhaoine gan dídean i bPort Láirge ar siúl sa Rinn i láthair na huaire. Iarrtar ar an bpobal tacaíocht a thabhairt don bhailiúcháin tríd ábhar a dheonú. Is é an ábhar atá uathu ná 1) Bia: ábhar nár gá cócaireacht a dhéanamh orthu, barra bricfeasta, mála criospaí, brioscaí, seacláid agus ábhar tirim eile, málaí tae nó pota caifé, Pot Noodles srl agus fleasc. 2) Éadaí: Stocaí, Brístí, hataí, lámhainní, scairf, geansaí srl. Is féidir an t-ábhar a thabhairt isteach go dtí Halla Pobail na Rinne, beidh bosca ag an Iarscoil, gach tráthnóna, Luan go hAoine. Más maith leat tuilleadh eolais, is féidir teagmháil a dhéanamh le Orla ag 087 6346022.

A collection for homeless people in Waterford is underway in An Rinn at present. You can support the collection by donating 1) Food: things that don't need to be cooked, such as breakfast bars, crisps, biscuits, chocolate and other dry goods, tea bags and pots of coffee etc. 2) Clothes: Socks, pants, hats, gloves, scarves, jumpers etc. The materials can be brought to Ionad Pobail na Rinne, there will be a box at the Iarscoil each evening, Monday to Friday. For further information, call Orla on 087 6346022.

Spraoi
Beidh Spraoi ag teacht le chéile gach Aoine sa Halla ó 10 r.n. - 12 i.n. Carn spraoi agus spórt do thuismitheoirí agus páistí a bhíonn ann. Fáilte roimh cách! Is féidir teagmháil a dhéanamh leo ag 087 7479428.

Spraoi, Parent and Toddler group will meet every Friday in the Halla from 10am -12pm. Plenty of fun activities for all! Tel 087 7479428.

Glór Teaghlaigh Dhún Garbhán
Beidh grúpa dátheangach do thuismitheoirí agus leanaí ar siúl ag Ghlór na nGael gach Céadaoin san Ionad Pobail & Óige i nDún Garbhán ó 10.30 r.n. go dtí 12 i.n.. Deis do theaghlaigh Gaeilge teacht lena chéile agus naisc a chothú agus a láidriú. Deis do theaghlaigh nach bhfuil Gaeilge in úsáid acu faoi láthair í a fhoghlaim is a úsáid i slí nádúrtha i suíomh compordach agus tacúil. Tuilleadh eolais ar fáil ó Cabríní de Barra 058 24642 / 083 4455914. Fáilte roimh chách.

A bilingual parent ant toddler group will meet each Wednesday in the Glór na nGael Community and Youth centre in Dungarvan from 10:30am to 12pm. This is an opportunity for families with Irish to get together and develop their connections with each other. It is also an opportunity for families without Irish to learn and use Irish in a comfortable and natural setting. Further information available from Cabríní de Barra 058 24642 / 083 4455914. Bígí Linn!

Seirbhís Dochtúra
Bíonn an Dr Gráinne Ní Fhoghlú ag feidhmiú ó Ionad Pobail na Rinne gach Máirt agus Déardaoin ó 9r.n. – 11r.n. ar maidin.

Dr Gráinne Ní Fhoghlú is available in the Health Centre in Ionad Pobail na Rinne on Tuesday and Thursday mornings from 9am – 11am.

Cumann Naomh Uinseann de Pól
Má theastaíonn ó éinne teagmháil a dhéanamh le Cumann Naomh Uinseann de Pól sa cheantar, is féidir teacht orthu ag (058) 46125 nó 085-1422902.

The contact numbers for the An Rinn / An tSean Phobail branch of St Vincent de Paul are (058) 46125 or 085-1422902.

Meáin shóisialta / teagmháil / contact
Is féidir an nuacht is déanaí agus eolas faoi imeachtaí a bheidh ar siúl sa Rinn agus sa Seanphobal a fháil ar an leathanach Facebook atá ag an gComhlucht Forbartha agus táimid ar fáil ar twitter anois chomh maith – @cfdeise. If anybody has events / news to be included in Nótaí na Gaeltachta, send them to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or 058-46664.

Nuacht /

News

An nuacht is déanaí ó Ghaeltacht na nDéise le fáil anseo.

The latest news and upcoming events from Gaeltacht area.

Maidir Linn

About

Tá mar sprioc ag an gComhlucht Forbartha buanú agus neartú na Gaeilge i nGaeltacht na nDéise maraon le seirbhísí den scoth a bheith ar fáil.

The aim of the Comhlucht is to promote the Irish language and to improve community facilities.

Cuairteoirí

Visitor Information

Is fiú go mór turas a thabhairt ar Ghaeltacht na nDéise. Cuirfear fáilte mhór romhat go dtí ceann de na háiteanna is áille in Éirinn.

All the information your require for your visit to the Waterford Gaeltacht.

Suíomh

Location

Tá Gaeltacht na nDéise suite in oir-dheisceart na tíre, cúig mhíle ó Dhún Garbhán.

The Waterford Gaeltacht is situated 5 miles from the town of Dungarvan in the south east of Ireland.

Comhlucht Forbartha na nDéise
Ionad Pobail na Rinne, An Rinn, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

Phone: 058 46664
Email: cfdeise@gmail.com