Ring and Old Parish, Co. Waterford
Siopa

Nótaí na Gaeltachta 25.04.2016

Pleanáil Teanga – Grúpaí Fócais

Mar chuid den próiseas pleanála teanga sna Déise, tionólfar roinnt cruinnithe poiblí ina mbeidh grúpaí fócais ag díriú isteach ar roinnt ábhar ar leith a bheas tábhachtach sa phlean teanga atá á ullmhú don gceantar faoi láthair. Beidh sonraí na grúpaí fócais fógartha gan mhoill agus beidh fáilte is fiche roimh gach éinne freastal ar na cruinnithe. Beimid ag caitheamh le gach a bheas ráite sna cruinnithe seo ar bonn discréid.

 

As part of the language planning process in the Waterford Gaeltacht, several public meetings will be held in which focus groups will focus on a number of topics that will have an important role in the language plan that currently being prepared. The details of these focus groups will be released in the near future and everyone will be welcome to attend. Information given in these meetings will be dealt with in confidence.

 

Tigh an Ceoil

Beidh Dermot Byrne, Steve Cooney agus Pierre Schryer ag casadh ceoil thíos i dTigh an Cheoil, i mBaile na nGall, An Rinn ag 9i.n. Dé Satharn 30ú Aibreán. Oíche iontach ceoil a bheas ann. Sé an costas atá ar na ticéad ná €15. Is féidir do thicéad a fháil ó Seán i dTIGH AN CHEOIL. Fón: 087 – 9898560 / R-Phost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dermot Byrne, Steve Cooney and Pierre Schryer will be in concert in Tigh an Ceoil in Baile na nGall, An Rinn at 9pm, Saturday April 30th. It will be a great night of music. Tickets are on sale for €15. Book your ticket now from Seán in TIGH AN CHEOIL. Phone: 087 – 9898560 / E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lá na Brataí - Bád Tarthála Ceann Heilbhic.

Beidh lá na brataí agus bailiúchán geata na heaglaise ar mhaithe le RNLI Ceann Heilbhic ar siúl i nDún Garbhán, An Rinn, Dún na Mainistreach, Baile an Rodaigh, An Garrán Bán agus An Sean Phobal an deireadh seachtaine seo, 30ú Aibreán go 1ú Bealtaine. ‘Táimid fíor bhuíoch as an tacaíocht a fuaireamar le linn Féile Bia Iarthar Phort Láirge’ a dúirt Rúnaí Onórach Anne McCarty.

 

The annual flag day and church gate collection in aid of the RNLI Helvick Head Lifeboat will take place in Dungarvan, An Rinn, Abbeyside, Ballinroad, Garranbane and Old Parish next weekend April 30 and May 1. All monies raised will go directly to the RNLI Helvick Lifeboat Station. “We are extremely grateful for the support shown again to the RNLI during West Waterford Festival of Food 2016” said RNLI Fundraising Hon Secretary Anne McCarthy.

 

Glanadh Tránna na Rinne

Beidh tránna leithinis na Rinne glanta Dé Satharn 7ú Bealtaine 11r.n. – 1i.n. Beidh an grúpa ag bailiú le chéile ag Cé Baile na nGall. Carrchlós an Coinigéar, Cé Heilbhic agus Poll a Phúca. Beidh málaí plaisteach agus láimhíní curtha ar fáil. Tá an glanadh eagraithe ag Coiste Maisithe na Rinne i bpáirt leis an Taisce agus Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge. Táimid ag siúl go mbeidh breis is céad daoine páirteach. Tuilleadh eolais: 058) 46448; 087 226 5021; 087 986 0532; (058) 46417. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The beaches of the An Rinn peninsula will be cleaned on Saturday 7th May from 11 – 1pm. The meeting points are: Baile na nGall Pier, An Coinigéar car park, Heilbhic Pier car park and Poll a Phúca. Bags and gloves will be provided but please bring your own pickers, if you wish. Organised by Coiste Maisithe na Rinne – An Rinn Peninsula Community Group, An Taisce Coca- Cola Clean Coasts in conjunction with the Environment Section of Waterford City & Co Council, there are over 100 people of all ages expected to take part. Info: (058) 46448; 087 226 5021; 087 986 0532; (058) 46417. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Aisteoirí an tSean Phobail – Nemesis

Thug na hAisteoirí chun stáitse i gcóngar agus i gcéin le déanaí le “Nemesis”, gearrdhráma leis an Athair Victor de Paor. Ag tosnú leis an gcéad léiriúchán i Halla Colmán sa Sean Phobal ar an 13 Márta, bhogadar ar aghaidh go dtí Coláiste na Rinne, Féile Drámaíochta Cheatharlach – áit ar bronnadh gradam aisteoireachta ar Úna de Paor – agus An Chultúrlann i mBaile Bhúirne, Co. Chorcaí. Ba é Pádraig Seósamh Ó Mathúna léiritheoir an dráma agus ba iad Úna de Paor, Jason de Paor agus Liam Ó Riain an fhoireann léirithe. Tabharfaidh na hAisteoirí aghaidh ar Chonamara anois ag deireadh na míosa don bhFéile.

 

The Aisteoirí recently went on tour with this year’s Irish language production, “Nemesis”, a short-play by Fr. Victor Power. Beginning on March 13 in Halla Colmán, An Sean Phobal, the play was taken to Coláiste na Rinne, the Carlow Irish Language Drama Festival – where Úna de Paor picked up an award for best actress – and An Chultúrlann in Ballyvourney, Co. Cork. The play was produced by Pádraig Seósamh Ó Mathúna and the cast included Úna de Paor, Jason de Paor and Liam Ó Riain. Next stop for the Aisteoirí will be the Féile Náisiúnta Drámaíochta in Connemara at the end of the month.

 

Taispeántas Ealaíona – Mooney’s Tigh Tábhairne

Taispeánfar péintéireacht aicrileach theibí agus pictiúr uiscedhatha spreagtha ag an gceantar. Sí an ealaíontóir áitiúil Bernie Hurley a rinne na pictiúr a bheas le feiceáil i Mooney’s Tigh Tábhairne, An Rinn, Dé hAoine 29ú Aibreán go dtí Dé Luain 2ú Bealtaine. Beidh an fáiltiú ar siúl Dé hAoine ag 8:00i.n. Beidh fáilte roimh cách.

 

An Exhibition of Abstract acrylic paintings and locally inspired watercolours By Waterford native and local artist Bernie Hurley on show in Mooney's Tigh Tábhairne, An Rinn from Friday 29th till Monday 2nd Opening reception at 8:00 on Friday evening. All are welcome.

 

An Ghaeltacht CLG - Treallamh dara láimhe.

Tá An Ghaeltacht ag lorg treallamh CLG dara láimhe atá agat sa mbaile! Camáin, clogaid, buataisí, láimhíní srl. Is féidir linn an treallamh seo a úsáid sna scoileanna agus bheadh sé thar a bheith úsáideach. Labhair le coach do pháiste má tá aon rud agat. Is féidir treallamh a fhágaint leis na coaches ag Halla Pobail Na Rinne aon oíche Aoine.

 

An Ghaeltacht CLG are looking for any used GAA equipment you have at home! Hurleys, helmets, boots, gloves etc. We could restore and use this equipment in the schools and it could prove very useful. Please speak with your child’s coach if you have anything. Equipment can be left with the coaches at the Friday night sessions in Halla Pobaile Na Rinne.

 

Cuibhrinn sa Sean Phobal

Tá Coiste Cuibhrinn na nDéise ag lorg treallamh gharraíodóireachta dara láimhe. Má tá aon treallamh agat nach bhfuil uait a thuilleadh, tabhair go dtí na cuibhrinn sa Sean Phobal é. Potaí, tráidire síolta agus síolta go háirithe. Tuilleadh eolais: 087 0569907.

 

The Allotments Committee in An Sean Phobal are seeking donations of any unwanted gardening equipment. Including pots of any size/seed-trays/seed's etc. To be brought to the allotments. Further information: 087 0569907.

 

 

Comóradh 1916

Tá clár imeachtaí leagtha amach anseo i nGaeltacht na nDéise le haghaigh comóradh 1916. Tháinig Cumann Staire agus Oidhreachta Gaeltacht na nDéise agus an Comhlucht Forbartha le chéile, le cabhair ó daoine deonacha eile chun Meitheal Oibre a bhunú sa cheantar chun imeachtaí don comóradh a eagrú. Tá comórtas litríochta ar siúl i láthair na huaire do dhaoine óga. Tá an comórtas oscailte do na scoileanna áitiúla anseo i nGaeltacht na nDéise agus do Ghaelscoileanna ar fud Port Láirge.

Beidh duais bronnta ar na scoileanna atá páirteach agus ar na ndaltaí is fearr. Bhí leac nua i gcuimhne beirt fir ón cheantar seo a throid san Éirí Amach i mBaile Átha Cliath nochtaithe thíos i gCeann Heilbhic, in aice le Leac na bhFíníní Dé Domhnaigh an 17ú Aibreáin 2016. Beidh aifreann ar siúl sa Sean Phobal níos déanaí i mbliana mar chuid den clár agus beidh ceolchoirm anseo sna Déise níos déanaí sa bhliain chomh maith. Beidh na sonraí fógartha ar ball.

A Program of events has been set out for the 1916 commemoration here in the Waterford Gaeltacht. Cumann Staire agus Oidhreachta Gaeltacht na nDéise and Comhlucht Forbartha na nDéise, together with some other interested parties have set up a Meitheal Oibre to organise events for the commemoration. Schools Literature Competition, the competition is open to local schools in the Waterford and a number of Gaelscoils in Waterford are also taking part. Prizes will be presented to participating schools and the best entrants. A new plaque in memory of two local men who fought in the rising in Dublin was unveiled beside Leac na bhFíníní in Heilbhic Head on Sunday 17th April. A mass will be celebrated in An Sean Phobal later this year as part of the program of events and a concert will be held in the area later on in the year as will. Details will be announced in the coming weeks.

 

Spraoi

Beidh Spraoi ag teacht le chéile ar an Aoine seo: 10r.n. - 12i.n. i Halla Pobail na Rinne. Fáilte roimh cách! Is féidir teagmhail a dhéanamh leo ag 087 7479428

Spraoi: Parent and Toddler group will meet each Friday in Halla Pobail na Rinne from 10am to 12pm. Bígí Linn! Further Info: 087 7479428

 

 

 

                                                                   

Glór Teaghlaigh Dhún Garbhán

Beidh grúpa dátheangach do thuismitheoirí agus leanaí ar siúl ag Ghlór na nGael gach Céadaoin san Ionad Pobail & Óige i nDún Garbhán ó 10.30 r.n. go dtí 12 i.n.. Deis do theaghlaigh Gaeilge teacht lena chéile agus naisc a chothú agus a láidriú. Deis do theaghlaigh nach bhfuil Gaeilge in úsáid acu faoi láthair í a fhoghlaim is a úsáid i slí nádúrtha i suíomh compordach agus tacúil. Tuilleadh eolais ar fáil ó Cabríní de Barra058 24642 / 083 4455914. Fáilte roimh chách.

 

A bilingual parent ant toddler group will meet each Wednesday in the Glór na nGael Community and Youth centre in Dungarvan from 10:30am to 12pm. This is an opportunity for families with Irish to get together and develop their connections with each other. It is also an opportunity for families without Irish to learn and use Irish in a comfortable and natural setting. Further information available from Cabríní de Barra058 24642 / 083 4455914. Bígí Linn!

 

Seirbhís Dochtúra

Bíonn an Dr Gráinne Ní Fhoghlú ag feidhmiú ó Ionad Pobail na Rinne gach Máirt agus Déardaoin ó 9r.n. – 11r.n. ar maidin.

Dr Gráinne Ní Fhoghlú is available in the Health Centre in Ionad Pobail na Rinne on Tuesday and Thursday mornings from 9am – 11am.

 

Cumann Naomh Uinseann de Pól

Má theastaíonn ó éinne teagmháil a dhéanamh le Cumann Naomh Uinseann de Pól sa cheantar, is féidir teacht orthu ag (058) 46125 nó 085-1422902.

The contact numbers for the An Rinn / An tSean Phobail branch of St Vincent de Paul are (058) 46125 or 085-1422902.

 

Meáin shóisialta / teagmháil / contact

Is féidir an nuacht is déanaí agus eolas faoi imeachtaí a bheidh ar siúl sa Rinn agus sa Seanphobal a fháil ar an leathanach Facebook atá ag an gComhlucht Forbartha agus táimid ar fáil ar twitter anois chomh maith – @cfdeise. If anybody has events / news to be included in Nótaí na Gaeltachta, send them to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or 058-46664.

Nuacht /

News

An nuacht is déanaí ó Ghaeltacht na nDéise le fáil anseo.

The latest news and upcoming events from Gaeltacht area.

Maidir Linn

About

Tá mar sprioc ag an gComhlucht Forbartha buanú agus neartú na Gaeilge i nGaeltacht na nDéise maraon le seirbhísí den scoth a bheith ar fáil.

The aim of the Comhlucht is to promote the Irish language and to improve community facilities.

Cuairteoirí

Visitor Information

Is fiú go mór turas a thabhairt ar Ghaeltacht na nDéise. Cuirfear fáilte mhór romhat go dtí ceann de na háiteanna is áille in Éirinn.

All the information your require for your visit to the Waterford Gaeltacht.

Suíomh

Location

Tá Gaeltacht na nDéise suite in oir-dheisceart na tíre, cúig mhíle ó Dhún Garbhán.

The Waterford Gaeltacht is situated 5 miles from the town of Dungarvan in the south east of Ireland.

Comhlucht Forbartha na nDéise
Ionad Pobail na Rinne, An Rinn, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

Phone: 058 46664
Email: cfdeise@gmail.com