Ring and Old Parish, Co. Waterford
Siopa

Pleanáil Teanga

Tionscadal fíor thábhachtach atá sa phlean teanga do phobal Ghaeltacht na nDéise. Tá an plean teanga seo le feidhmiú ó 2018 – 2024 ag am atá criticiúil do Ghaeltacht na nDéise ar léibhéil éagsúla. Is gá an Ghaelainn agus an cultúr Gaelach a chosaint agus a fhorbairt agus go comhthreomhar leis sin, cur le seirbhísí agus áiseanna an phobail tuaithe seo. Bhí dhá chuid i gceist leis an obair phleanála seo – staid reatha na Gaelainne i Limistéar Pleanála Teanga Ghaeltacht na nDéise a mheas agus Plean Teanga a chur i dtoll a chéile a bheadh in oiriúint go sonrach don limistéar, bunaithe ar thorthaí an taighde a deineadh. Tá súil againn go mbeidh toradh ar an obair seo ar mhaithe le pobal uile na Gaeltachta.

Fís
Go mbeidh pobal Ghaeltacht na nDéise in ann gach gné dá saol a chaitheamh trí mheán na Gaelainne agus go mbeidh an Ghaelainn in uachtar mar ghnáththeanga cumarsáide agus í á seachadadh mar mháthairtheanga ó ghlúin go glúin. Go mairfidh ár bpobal i sochaí sláintúil, bríomhar, le seirbhísí agus áiseanna d'ardchaighdeán ag freastal ar gach aoisghrúpa agus meas agus aitheantas tugtha do thimpeallacht, do chultúr agus d'oidhreacht na háite.

Plean Teanga na nDéise 2018 - 2024

Maidir Linn

About

Tá mar sprioc ag Comhlucht Forbartha na nDéise tacú le buanú agus neartú na Gaeilge i nGaeltacht na nDéise maraon le tacú le forbairt acmhainní agus seirbhísí sa cheantar.

Comhlucht Forbartha na nDéise is the Community & Language Development company for Gaeltacht na nDéise. The aim of Comhlucht Forbartha na nDéise is to promote and support the development and strengthening of the Irish language and to improve community facilities in the area.

Cuairteoirí

Visitor Information

Is fiú go mór turas a thabhairt ar Ghaeltacht na nDéise. Cuirfear fáilte mhór romhat go dtí ceann de na háiteanna is áille in Éirinn.

All the information your require for your visit to the Waterford Gaeltacht.

Suíomh

Location

Tá Gaeltacht na nDéise suite in oir-dheisceart na tíre, cúig mhíle ó Dhún Garbhán. Tar ar chuairt chugainn!

The Waterford Gaeltacht is situated 5 miles from the town of Dungarvan in the south east of Ireland. Come and visit!

Comhlucht Forbartha na nDéise
Ionad Pobail na Rinne, An Rinn, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

Phone: 058 46664
Email: cfdeise@gmail.com