Ring and Old Parish, Co. Waterford
Siopa

Poist

Bainisteoir Forbartha

Tá post mar Bhainisteoir Forbartha á thairiscint ag Comhlucht Forbartha na nDéise c.t.r. Duine fuinniúil, cumasach a bhfuil taithí aici/aige i bhforbairt phobail atá ag teastáil.

Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint, agus cuirfear leis an tréimhse sin tar éis athbhreathnú ach obair sásúil a bheith déanta le linn an tréimhse fostaíochta. Beidh an Bainisteoir Forbartha freagrach as obair an Chomhluchta a bhainistiú. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Comhlucht Forbartha na nDéise agus freagrach do Bhord na nIontaobhaithe maidir le clár oibre aontaithe a chur i bhfeidhm.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine leis an taithí agus/nó na cáilíochtaí seo a leanas:

 • Scileanna maithe teanga, idir labhartha agus scríofa;
 • Tuiscint agus taithí mhaith ar bhainistiú tograí agus cúrsaí Gaeltachta;
 • Tuiscint agus taithí mhaith ar obair le coistí/struchtúir phobail,
 • Dírithe ar sonraí;
 • Go maith ag obair mar chuid d'fhoireann;
 • Scileanna maithe eagrúcháin agus ríomhaireachta;
 • Scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta;
 • Teacht ar mhodh taisteal iontaofa chun na hoibre.

Beidh an duine a cheapfar lonnaithe in oifigí CFnaD i nGaeltacht na nDéise.

Post lánaimseartha é seo le huaireanta solúbtha agus beidh freastal ar chruinnithe taobh amuigh de ghnáth uaireanta oibre mar chuid de na cúraimí sin.

Tá sonraí an phoist le fáil ANSEO

Seoltar iarratas mar aon le Curriculum Vitae trí r-phost amháin, roimh Dé hAoine, 21 Deireadh Fómhair chuig: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Rúnaí Oifige

Tá post mar Rúnaí Oifige á thairiscint ag Comhlucht Forbartha na nDéise c.t.r. Duine eagraithe a bhfuil taithí aige/aici i riaradh oifige atá ag teastáil.

Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint, agus cuirfear leis an tréimhse sin tar éis athbhreathnú ach obair sásúil a bheith déanta le linn an tréimhse fostaíochta. Beidh an Rúnaí Oifige freagrach as oifig CFnaD a riaradh.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine leis an taithí agus/nó na cáilíochtaí seo a leanas:

 • Scileanna maithe teanga, idir labhartha agus scríofa;
 • Tuiscint agus taithí mhaith ar riaradh oifige;
 • Dírithe ar sonraí;
 • Go maith ag obair mar chuid d'fhoireann;
 • Scileanna maithe eagrúcháin agus ríomhaireachta;
 • Scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta;
 • Teacht ar mhodh taisteal iontaofa chun na hoibre.

Beidh an duine a cheapfar lonnaithe in oifigí CFnaD i nGaeltacht na nDéise.

Post páirt aimsire é seo le huaireanta solúbtha agus beidh freastal ar chruinnithe taobh amuigh de ghnáth uaireanta oibre mar chuid de na cúraimí sin.

Tá sonraí an phoist le fáil ANSEO

Seoltar iarratas mar aon le Curriculum Vitae trí r-phost amháin, roimh Dé hAoine, 21 Deireadh Fómhair chuig: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Nuacht /

News

An nuacht is déanaí ó Ghaeltacht na nDéise le fáil anseo.

The latest news and upcoming events from Gaeltacht area.

Maidir Linn

About

Tá mar sprioc ag an gComhlucht Forbartha buanú agus neartú na Gaeilge i nGaeltacht na nDéise maraon le seirbhísí den scoth a bheith ar fáil.

The aim of the Comhlucht is to promote the Irish language and to improve community facilities.

Cuairteoirí

Visitor Information

Is fiú go mór turas a thabhairt ar Ghaeltacht na nDéise. Cuirfear fáilte mhór romhat go dtí ceann de na háiteanna is áille in Éirinn.

All the information your require for your visit to the Waterford Gaeltacht.

Suíomh

Location

Tá Gaeltacht na nDéise suite in oir-dheisceart na tíre, cúig mhíle ó Dhún Garbhán.

The Waterford Gaeltacht is situated 5 miles from the town of Dungarvan in the south east of Ireland.

Comhlucht Forbartha na nDéise
Ionad Pobail na Rinne, An Rinn, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

Phone: 058 46664
Email: cfdeise@gmail.com