Ring and Old Parish, Co. Waterford
Siopa

Oifigeach Pleanála Teanga

Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Comhlucht Forbartha na nDéise c.t.r. Duine fuinniúil, cumasach a bhfuil taithí aici/aige i gcur chun cinn na Gaeilge agus i bhforbairt phobail atá ag teastáil.

Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint agus d'fhéadfadh go gcuirfí leis an tréimhse sin. Beidh an té a cheapfar freagrach as cur i bhfeidhm bearta an Phlean Teanga do Limistéar Pleanála Teanga Ghaeltacht na nDéise. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Comhlucht Forbartha na nDéise agus freagrach do Bhord an Chomhluchta maidir le clár oibre aontaithe a fheidhmiú.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine leis an taithí agus/nó na cáilíochtaí seo a leanas:

  • Gaeilge líofa, idir labhartha agus scríofa,
  • Tuiscint agus taithí mhaith ar obair le coistí/struchtúir phobail,
  • Taithí i bhfeidhmiú agus i gcur i gcrích tograí,
  • Scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta,
  • Lán-cheadúnas tiomána glan,

Beidh an duine a cheapfar lonnaithe in oifigí CFnaD sa Rinn agus sa tSean-Phobal.

Post lánaimseartha é seo le huaireanta solúbtha agus beidh freastal ar chruinnithe taobh amuigh de ghnáth uaireanta oibre mar chuid de na cúraimí sin.

Tá Plean Teanga na nDéise le fáil ag www.deise.ie/pleanail-teanga agus tá sonraí an phoist le fáil ANSEO

Seoltar iarratas mar aon le Curriculum Vitae trí r-phost amháin, roimh Dé hAoine, 22 Deireadh Fómhair chuig:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nuacht /

News

An nuacht is déanaí ó Ghaeltacht na nDéise le fáil anseo.

The latest news and upcoming events from Gaeltacht area.

Maidir Linn

About

Tá mar sprioc ag an gComhlucht Forbartha buanú agus neartú na Gaeilge i nGaeltacht na nDéise maraon le seirbhísí den scoth a bheith ar fáil.

The aim of the Comhlucht is to promote the Irish language and to improve community facilities.

Cuairteoirí

Visitor Information

Is fiú go mór turas a thabhairt ar Ghaeltacht na nDéise. Cuirfear fáilte mhór romhat go dtí ceann de na háiteanna is áille in Éirinn.

All the information your require for your visit to the Waterford Gaeltacht.

Suíomh

Location

Tá Gaeltacht na nDéise suite in oir-dheisceart na tíre, cúig mhíle ó Dhún Garbhán.

The Waterford Gaeltacht is situated 5 miles from the town of Dungarvan in the south east of Ireland.

Comhlucht Forbartha na nDéise
Ionad Pobail na Rinne, An Rinn, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

Phone: 058 46664
Email: cfdeise@gmail.com