Ring and Old Parish, Co. Waterford
Siopa

Poist

Oifigeach Pleanála Teanga

Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga á thairiscint ag Comhlucht Forbartha na nDéise c.t.r. Duine fuinniúil, cumasach a bhfuil taithí aici/aige i gcur chun cinn na Gaeilge agus i bhforbairt phobail atá ag teastáil.

Is post ar chonradh trí bliana atá á thairiscint agus d’fhéadfadh go gcuirfí leis an tréimhse sin. Beidh an té a cheapfar freagrach as cur i bhfeidhm bearta an Phlean Teanga do Limistéar Pleanála Teanga Ghaeltacht na nDéise. Beidh an té a cheapfar fostaithe ag Comhlucht Forbartha na nDéise agus freagrach do Bhord an Chomhluchta maidir le clár oibre aontaithe a fheidhmiú.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine leis an taithí agus/nó na cáilíochtaí seo a leanas:

  • Scileanna maithe teanga, idir labhartha agus scríofa;
  • Tuiscint agus taithí mhaith ar bhainistiú tograí agus cúrsaí Gaeltachta;
  • Tuiscint agus taithí mhaith ar obair le coistí/struchtúir phobail;
  • Dírithe ar sonraí;
  • Go maith ag obair mar chuid d’fhoireann;
  • Scileanna maithe eagrúcháin agus ríomhaireachta;
  • Scileanna maithe cumarsáide agus idirphearsanta;
  • Teacht ar mhodh taisteal iontaofa chun na hoibre.

Beidh an duine a cheapfar lonnaithe in oifigí CFnaD i nGaeltacht na nDéise.

Post lánaimseartha é seo le huaireanta solúbtha agus beidh freastal ar chruinnithe taobh amuigh de ghnáth uaireanta oibre mar chuid de na cúraimí sin.

Tá Plean Teanga na nDéise le fáil ag www.deise.ie/pleanail-teanga agus tá sonraí an phoist le fáil ANSEO.

Seoltar iarratas mar aon le Curriculum Vitae trí r-phost amháin, roimh Dé hAoine, 18 Samhain chuig: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Maidir Linn

About

Tá mar sprioc ag Comhlucht Forbartha na nDéise tacú le buanú agus neartú na Gaeilge i nGaeltacht na nDéise maraon le tacú le forbairt acmhainní agus seirbhísí sa cheantar.

Comhlucht Forbartha na nDéise is the Community & Language Development company for Gaeltacht na nDéise. The aim of Comhlucht Forbartha na nDéise is to promote and support the development and strengthening of the Irish language and to improve community facilities in the area.

Cuairteoirí

Visitor Information

Is fiú go mór turas a thabhairt ar Ghaeltacht na nDéise. Cuirfear fáilte mhór romhat go dtí ceann de na háiteanna is áille in Éirinn.

All the information your require for your visit to the Waterford Gaeltacht.

Suíomh

Location

Tá Gaeltacht na nDéise suite in oir-dheisceart na tíre, cúig mhíle ó Dhún Garbhán. Tar ar chuairt chugainn!

The Waterford Gaeltacht is situated 5 miles from the town of Dungarvan in the south east of Ireland. Come and visit!

Comhlucht Forbartha na nDéise
Ionad Pobail na Rinne, An Rinn, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

Phone: 058 46664
Email: cfdeise@gmail.com