Jen Uí Dhuibhir

Cathaoirleach
Tá Jennifer ina Cathaoirleach ar bhord Chomhlucht Forbartha na nDéise ó Mheán Fómhair 2023. Gníomhach sa phobal, tá suim ar leith aici i réimsí foghlama agus sealbhaithe na mionteanga. Is ionadaí í ar son Chomhairle Pobail na Rinne.