Eagraíochtaí Tacaíochta Náisiúnta

CNB

Is é misean CNB an Ghaeilge a chur chun cinn i measc daoine óga i dtimpeallacht spreagúil trí dheiseanna a chur ar fáil chun an

Léigh níos mó »

Gael Linn

Is í príomhaidhm na heagraíochta ná an Ghaeilge agus a hoidhreacht a chothú agus a chur chun cinn ar fud na hÉireann i réimsí polasaí

Léigh níos mó »

Gaeloideachas

Is eagraíocht dheonach náisiúnta í Gaeloideachas a thacaíonn le forbairt an oideachas lán-Ghaeilge. Bunaíodh í mar Gaelscoileanna in 1973 le tacú le bunscoileanna agus iarbhunscoileanna

Léigh níos mó »

Glór na Gael

Tá freagracht ar leith ag Glór na nGael i dtrí réimse oibre, forbairt na Gaeilge sa teaghlach, forbairt na Gaeilge i measc grúpaí pobail agus

Léigh níos mó »

An tOireachtas

Is ceanneagraíocht é an tOireachtas atá tiomanta do dheiseanna úsáidte Gaeilge agus do bhunú gréasáin úsáidte Gaeilge. Eagraíonn agus tacaíonn Oireachtas na Gaeilge le raon

Léigh níos mó »