Comhlucht Forbartha na nDéise

Cé muid agus cad a dhéanaimid?

Is é  Comhlucht Forbartha na nDéise an comhlacht forbartha pobail agus teanga do Ghaeltacht na nDéise. Cuireadh ar bun é i 2005 chun forbairt pobail agus teanga pobal na Rinne agus pobal an tSean Phobail a thabhairt le chéile agus a chomhordú. Tá Comhlucht Forbartha na nDéise ag obair ó shin chun tacú le buanú agus neartú na Gaeilge i nGaeltacht na nDéise mar aon le tacú le forbairt acmhainní agus seirbhísí sa cheantar.

Tá Comhlucht Forbartha na nDéise cláraithe mar charthanacht agus mar chuideachta faoi theorainn ráthaíochta.

Uimhir Charthanais Chláraithe: 20159740

An Fhoireann

Bainisteoir Forbartha
Oifigeach Pleanála Teanga
Rúnaí Oifige

Na Baill Bhoird

Naonúr atá ar bhord an Chomhluchta, ceathrar ionadaí ón Rinn, ceathrar ón Sean Phobal agus ionadaí neamhspleách ó Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge.

Tagann an bord le chéile beagnach uair sa mhí agus é mar aidhm acu forbairt shóisialta, teanga, agus eacnamaíochta an cheantair a chur chun cinn.

Cathaoirleach

Sonraí Teagmhála an Bhoird
Is féidir teagmháil a dhéanamh le Bord Chomhlucht Forbartha na nDéise ar bordcfnd@gmail.com

Ár gcuid oibre

Tá neart tograí suntasacha a tharla sa cheantar le tacaíocht ón gComhlucht nó le háisitheoireacht an Chomhluchta, mar shampla:

 • An Imearlann, an pháirc shúgartha sa Rinn
 • An Pháirc Uile Aimsire sa Sean Phobal
 • An chomharthaíocht bóthair agus turasóireachta Gaeilge a cuireadh in airde i 2021/2022
 • Cathaoireacha nua do Halla Colmáin & Ionad Pobail na Rinne i 2022
 

Bíonn neart imeachtaí iontacha ar siúl sa cheantar a bhíonn ról lárnach ag Comhlucht Forbartha na nDéise iontú nó a bhíonn ar siúl de bharr tacaíocht uainn. Ina measc:

 • Tionól Nioclás Tóibín
 • Comhluadar an Earraigh & an Fhómhair
 • Daonscoil na Mumhan
 • Campa na Cásca
 • Rógairí na Gaeltachta
 • Gligíní
 • Ranganna agus Ceardlanna Ceoil sna scoileanna & taobh amuigh de
 • Bricfeasta le Gaeilge
 • Ceolchoirmeacha an tSean Phobail
 • Gníomhaíochtaí seach-churaclaim sa trí scoil
 • Rás na Rinne
 • Céim ar Chéim

 

Tithíocht inacmhainne

Táimid i mbun stocaireachta agus ag obair i dtreo thithíocht inacmhainne le coinníollacha teanga a fhorbairt i nGaeltacht na nDéise ó 2018. Bhunaíomar Meitheal Tithíochta agus bhí plé leanúnach againn le hÚdarás na Gaeltachta agus le Comhairle Cathrach & Contae Phort Láirge, agus moltaí curtha againn chucu i rith an ama san. Tá áthas orainn gur d’fhógair Údarás na Gaeltachta i Nollaig 2023 go raibh cinneadh déanta tabhairt faoi fhorbairt tithíochta le coinníollacha teanga ar thailte an Údaráis i mBaile na nGall, An Rinn.

Ionad Fiontraíochta

Thosaíomar i mbun plé le hÚdarás na Gaeltachta ag tús 2024 maidir le forbairt Ionad Fiontraíochta sa cheantar.