An tOireachtas

Is ceanneagraíocht é an tOireachtas atá tiomanta do dheiseanna úsáidte Gaeilge agus do bhunú gréasáin úsáidte Gaeilge. Eagraíonn agus tacaíonn Oireachtas na Gaeilge le raon leathan imeachtaí agus deiseanna teacht le chéile trí Ghaeilge i rith na bliana, ina meas Oíche Chultúir, . Faoi láthair reáchtálann Oireachtas na Gaeilge príomhfhéile bhliantúil na nGael, Oireachtas na Samhna, chomh maith le Comórtais Liteartha an Oireachtais, Gradaim Chumarsáide an Oireachtais, Léacht Bhliantúil an Oireachtais agus a lán eile.

URL: https://www.antoireachtas.ie