Glór na Gael

Tá freagracht ar leith ag Glór na nGael i dtrí réimse oibre, forbairt na Gaeilge sa teaghlach, forbairt na Gaeilge i measc grúpaí pobail agus forbairt na Gaeilge i measc grúpaí fiontraíochta agus gnó.

Tá acmhainní, comhairle agus eolas do thuismitheoirí ar fáil ar fáil ó Ghlór na nGael ar shuíomh Teanga Tí.

Tá eolas faoi GRADAIM, an Scéim Aitheantais Náisiúnta don Gaeilge sa Ghnó atá faoi chúram Ghlór na nGael ar fáil ANSEO

Tá eolas faoi Chomórtas Ghlór na nGael, Céimeanna agus tacaíochtaí eile ó thaobh forbairt na Gaeilge sa Phobal ar fáil ANSEO.

URL: https://www.glornangael.ie